Inspirasjonswebinarer

Date/Time:
06/11/2018 - 13/11/2018
All Day

Language:
Norwegian


Har du brukt WISEflow i lengre tid, men synes at det er vanskelig å få med seg alle de nye og gode funksjonaliteter i WISEflow på grunn av en travel hverdag?  Da har du nå mulighet til å delta på inspirasjonswebinarer hvor du kan lene deg tilbake og få innblikk i nye funksjonaliteter og få inspirasjon til hvordan disse kan brukes. Kursholderne vil ta utgangspunkt i «beste praksis» slik at du kan bruke det i egen hverdag. Det vil være en dag hvor du skal lytte og lære, slik at kunnskapssekken og energien kan fylles med spennende WISEflow-læring.

For deg som vil ha mer kunnskap om WISEflow og alle dets muligheter, er det her vi samles og sikrer at WISEflow blir brukt best mulig, slik at du som bruker høster alle de gode gevinster!

Du vil få innføring i fem moduler: FLOWcombine, Poengbasert vurdering, beskjedsenteret, lisensens egen supportside og Rubrics.

 

Tirsdag 6. november:

09.00 – 10.00: FLOWcombine

 • Hvordan setter jeg opp en innleveringseksamen etterfulgt av en muntlig eksamen? I WISEflow kan du spare tid og strømlinje prosessen med å sette opp slike eksamener. Vi viser hvordan du kan slippe å bruke Excel eller Word til å administrere og planlegge muntlige eksamener, med et fokus på å optimere prosessen med både innlevering og muntlig eksamen.
  • Beste praksis: Flowassign kombinert med FLOWoral
 • Hvordan kan jeg bruke FLOWcombine på andre måter? I WISEflow er det mange muligheter til å kombinere alle flower på kryss og tvers. Du får en innføring i hvordan man kan sette opp en skoleeksamen og hvordan man kan bruke det beste fra ulike flowtyper, slik at det kan dekke deres eksamensbehov.
  • Beste praksis: FLOWlock + FLOWmulti.

10.15 – 11.30: Poengbasert vurdering

 • I WISEflow kan du bruke poengbasert vurdering på en flow hvor du har bruk for at ulike sensorer skal kunne se enkelte oppgaver/spørsmål i et oppgavesett. Sensorene blir tildelt enkelte oppgaver/spørsmål i stedet for hele besvarelsen. Administratorene og sensorene har sammen en nyttig oversikt over hvor langt alle sensorene er i vurderingsprosessen. Det er også mulighet for å definere karaktergrenser på en eksamen, både før og etter eksamen har startet, hvis WISEflow automatisk skal regne om poeng til karakterer.
  • Beste praksis: FLOWmulti for eksamen
 • WISEflow er ikke kun forbeholdt eksamen, og systemet kan benyttes av lærere i undervisningen. Med poengbasert vurdering kan en lærer sette opp en selvrettende FLOWmulti-prøve og få hele prøven rettet og gitt karakter/poeng uten å selv måtte gjøre noe i sensorverktøyet. Tilbakemelding og resultat vises for deltagerne rett etter endt prøve. Dette er et godt verktøy for å skape effektivitet i undervisningen og en enklere måte å jobbe på.
  • Beste praksis: FLOWmulti i undervisning

 

Tirsdag 13. november:

09.00  – 09.50: Beskjedsenter

 • WISEflows fleksible beskjedsenter gir deg nå mulighet til å deaktivere automatiske e-poster. Lisensadministratorer kan styre hvordan automatiske e-poster på lisensen skal se ut, og om de skal sendes ut på de forskjellige flowtyper. Administratorer kan deaktivere beskjeder på hver flow og sende ut ad hoc e-poster, som også kan planlegges frem i tid. Med beskjedsenteret kan dere nå styre automatiske e-poster på en måte som sikrer at deres brukere får god og hensiktsmessig informasjon fra WISEflow.

10.00 – 10.25: Supportsiden

 • Med en egen skreddersydd supportside har dere mulighet til å hjelpe deres brukere i deres bruk av WISEflow. Vi viser dere hvordan en lisens kan sette opp sin egen supportside med konkret og nyttig informasjon til lisensens brukere.
  • Beste praksis: Vi viser eksempler som du kan videreføre til deres egen lisens.

10.30 – 11.30: Rubrics

 • Hvordan sikres klare læringsmål og tilbakemeldinger til studentene? Med modulen Rubrics kan dere kommunisere læringsmålene for eksamen ut til studentene, og etter eksamen kan det enkelt gis tilbakemeldinger til studentene. Rubrics vil også kunne kvalitetssikre og effektivisere sensorers arbeid.
  • Beste praksis: Få rubrics aktivert på lisensen i en prøveperiode på 3 måneder og få mulighet til å teste det. Du vil få mulighet til å laste ned rubrics-maler for inspirasjon til bruk på egen institusjon.

 

Link til hvert emne vil bli sendt ut til påmeldte deltagere i forkant av webinarene.

Pris for to moduler er kr. 499,-. For fire moduler er prisen kr. 899,-. Rubrics-modulen er gratis.

Påmelding er bindende.

See our terms and conditions here: http://uniwise.dk/terms-and-conditions/


Booking

Bookings are closed for this event.