Invitation til konference om plagiathåndtering i forbindelse med anvendelse af Wiseflow og Urkund

De danske erhvervsakademier og maskinmesterskoler inviterer til faglig konference for bedømmere og andre interesserede, som har brug for at forholde til og arbejde med plagieringsrapporter i forbindelse med vurdering af eksamensopgaver.

Programmet er sammensat på baggrund af behovet for at få mere kendskab til plagiathåndtering, efter at mange uddannelsesinstitutioner nu har været i gang med digitale eksamener i flere år. Der vil særligt være fokus på brugerperspektivet, når man arbejder med Wiseflow og Urkund, ligesom generelle problemstillinger i forhold til snyd og plagiering vil blive præsenteret og drøftet.

Hent printvenligt program her

Konferencen bliver afholdt to gange, hhv. i København den 14/3 og Århus den 21/3, så flest muligt kan deltage uden at skulle rejse alt for langt.

Den er åben for alle interesserede, men er primært tiltænkt bedømmere, som har brug for at forholde sig til og arbejde med Urkunds plagiatrapporter i forbindelse med vurdering af eksamensopgaver.

Tilmelding og betaling foregår via Billetto:

Link til København –  https://billetto.dk/e/konference-om-plagiat-kobenhavn-billetter-255153

Link til Aarhus – https://billetto.dk/e/konference-om-plagiat-aarhus-billetter-255168

Billetter bliver solgt efter først-til-mølle princip og indtil den 1. marts. Billetprisen dækker forplejning på dagen.

Vel mødt til en spændende og lærerig dag om plagiathåndtering.

UNIwise, virksomheden bag WISEflow, er ikke arrangører af konferencen og har ingen økonomisk forbindelse til arrangementet. Derfor administrerer UNIwise ikke tilmelding og betaling i forbindelse med konferencen.